Sejajar dengan tema Belanjawan 2021 iaitu berdaya tahan demi kemakmuran, Kerajaan Negeri Johor meletakkan agenda Johor Prihatin. Agenda ini berperanan dalam menjaga kesejahteraan golongan rentan, kanak-kanak, wanita, warga emas, Orang Kelainan Upaya (OKU) dan Orang Asli Johor.

Kongsi berita ini