𝐊𝐄𝐍𝐘𝐀𝐓𝐀𝐀𝐍 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀
𝐏𝐄𝐉𝐀𝐁𝐀𝐓 𝐓𝐀𝐍𝐀𝐇 𝐃𝐀𝐍 𝐆𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐍𝐄𝐆𝐄𝐑𝐈 𝐉𝐎𝐇𝐎𝐑

𝐏𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑𝐈𝐀𝐍 𝐑𝐄𝐁𝐀𝐓 𝐂𝐔𝐊𝐀𝐈 𝐓𝐀𝐍𝐀𝐇 𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐃𝐈 𝐒𝐄𝐋𝐔𝐑𝐔𝐇
𝐍𝐄𝐆𝐄𝐑𝐈 𝐉𝐎𝐇𝐎𝐑 𝐃𝐀𝐑𝐔𝐋 𝐓𝐀’𝐙𝐈𝐌

Kongsi berita ini